Düzenleme Kurulu

Başkan
Dr. Müge Güler Özden

 

Düzenleme Kurulu
Dr. Nilgün Şentürk
Dr. Fatma Aydın
Dr. Müge Güler Özden
Dr. Esra Pancar Yüksel